تاریخ ارسالحجمتوضیحات
F100 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
F305 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
F3112_xperia_xa_dual ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
F3212_Xperia_Xa_Ultra_dual ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
F5122_xperia_x ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
F5321_Xperia_X ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
F8132_Xperia_X_dual ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
F8331_Xperia_XZ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
F8332_Xperia_XZ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
f100_jalou ۱۳۹۴/۱۰/۲۶