تاریخ ارسالحجمتوضیحات
R300 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
R306 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
r800_xperia_play_4.0.2.A.0.62__2.3.4.rar ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ 180.10MB
r800x_xperia_play_cdma_3.0.E.2.89.rar ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ 153.40MB