تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E10_X10_Mini ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E15_x8_shakira ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
U20_X10_Mini_Pro ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
Xperia-X10i ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
x5 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶